Forum

Liste over PS3 fejlkoder!

Generelt snak om Playstation og services.

Liste over PS3 fejlkoder!

Indlægaf Rico » fre 05 mar 2010 19:44

Synes der er mange der gerne vil vide hvad deres fejlkode betyder, og synes det ville være nemmere med en liste over alle fejlkoder, så folk bare kan gå ind og se hvad de skal gøre ved det! :)

EDIT: Der er utrolig mange fejl i de engelske sætninger, så oversættelserne bliver ikke allesammen helt nøjagtige, og kan være svære at forstå.

Alle fejlkoder er blevet oversat på dansk, så håber i kan bruge det! :b

Fejlkoder som er blevet tilføjet efterfølgende står nederst i indlægget!

RØD - På Dansk
GRØN - Løsning på Problemet - Nogle steder står løsning i den danske sætning.

Skriv endelig hvis du ikke kan finde en fejlkode på listen nedenfor, så vil jeg prøve at finde ud af hvad din fejlkode betyder.
___________________________________________________________________
80029945 - Can’t playback burn BDr movie (error in picture above)
DK - Kan ikke afspille brændte BDR film (fejl i billedet ovenfor)

80029946 - Attempting to play burnt Dual layer NTSC disc on a Pal ps3(workarouns is to transfer files to ps3 via TVersity)(added 24th Sept 2007)
DK - Forsøg på at spille brændte Dual Layer NTSC-disk på en Pal ps3 (løsninger er at overføre filer til PS3 via TVersity) (tilføjet 24 september 2007)

80029301 - An error occurred during the delete operation (attempting to delete some ps2 homebrew from virtual mem card) (added 15sept2007)
DK - Der opstod en fejl under sletningen (forsøg på at slette nogle ps2 homebrew fra virtuelle mem-kort) (tilføjet 15sept2007)

80029516 - Sign in to PLAYSTATION-Network (needed for some games or Ps3 processes - have to sign in to use them) (added 04-sept-2007)
DK/Løsning - Log ind på PLAYSTATION Network (nødvendig for nogle spil eller PS3 processer - Du er nødt til at logge ind for at bruge dem) (tilføjet 04-september-2007)

80710A06 - An error occurred during the install operation (error when downloading game from PSN - network error occured (added 30thAug2007)
DK - Der opstod en fejl under installationen (fejl sker når du henter spil fra PSN - netværksfejl opstået (tilføjet 30thAug2007)

8003041F - An error occurred during the copy operation (using media server) (added 27aug2007)
DK - Der opstod en fejl under kopieringen (ved hjælp af Media Server) (tilføjet 27aug2007)

80010006 - An error occurred during the start operation (added 22aug07 - corrupted folding install)
DK - Der opstod en fejl i opstarten (tilføjet 22aug07 - beskadiget foldning installation)

80010007 - An error occurred during the start operation (added 17aug07 - during disc swap tests)
DK - Der opstod en fejl i opstarten (tilføjet 17aug07 - fra disk swap-test)

710102 - DNS Error; No DSN server available.
DK - DNS-fejl; ingen DSN-server til rådighed.

8013030 - System Error due to failed update download
DK - Systemfejl - Mislykkedes at downloade opdatering

80010001 - Major Error , Game ability stopped
DK - Stor fejl - spilevne stoppet

80010017 - Can’t start Blueray Game
DK - Kan ikke starte Blueray-spil

80010510 - Will not play hard drive games - Cause unknown
DK - Vil ikke spille harddisk spil - Årsag ukendt

80010516 - An error occured during the start operation; Ps1 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - ps1 game inserted again
DK - Der opstod en fejl i opstarten; PS1 spil byttet, ved brug af eject funktionen og derefter presses "Play" hurtigt - PS1 spil indsættes igen - Dårlig oversat, da jeg ik forstår sætningen

80029023 - Exchanging Key Information exchange has timed out
DK - Udveksling af nøgleinformationer - Afsluttet pga. Time out.
Løsning - Nulstil netværksindstillinger, Prøv igen.

80029024 - “Cannot Obtain an IP address”.
DK - "Kan ikke hente en IP adresse".
Løsning - Nulstil netværksindstillinger, Prøv igen.

80029564 - Downloaded Game will not install.
DK - Downloadet Spil vil ikke installere.

Løsning: Gå ind under din Router og slå SPI firewall fra.

80030920 - An error occurred during the copy operation. The file may be corrupt or there isnt enough memory. Try copying data from original source.
DK - Der opstod en fejl under kopieringen. Filen kan være beskadiget, eller også er der ikke nok hukommelse. Prøv at kopiere data fra den oprindelige kilde.

80031150 - System Settings Fail to Save - Possible Blue Screen “Setting information is corrupted.Pre
DK - Systemindstillinger fejlede at gemme - Mulig blå skærm "Indstillingsinformationer er beskadiget"

80031601 - Error Creating Account
DK - Fejl ved oprettelse af konto

80130203 - PS3 connects to internet but not to network.
DK - PS3 sluttet til internettet, men ikke på netværket.
Løsning - Typisk betyder det normalt, at de krævede porte ikke er åbne for at oprette forbindelse til "Store", men PS3 kan oprette forbindelse til internettet. Gå til din routerindstillinger via computeren, og åben porte.

80410418 - DNS Error
DK - DNS Fejl

80710016 - Playstation Network is down.
DK - PlayStation Network er nede.

80710092 - “An error has occured. you’ve been signed out from the ps network” - (connection dropped?
DK - "Der opstod en fejl. du er logget ud fra PS-nettet "- (forbindelsen tabes)

80710101 - Connection error
DK - Tilslutnings/Forbindelses fejl

80710102 - IP conflict , PS3 Cannot connect to the router with current IP information - Try rebooting your router
DK - IP-konflikt. PS3 kan ikke oprette forbindelse til routeren med de aktuelle IP-oplysninger
Løsning - Prøv at genstarte din router.

80710541 - The connection to the server timed out. ***** the x button to repair and restore default”
DK - Forbindelsen til serveren fik timeout.
Løsning - ***** X-knappen for at reparere og gendanne standarden. ?

80710723 - Possible Port Error - Try opening ports , TCP port: 80, 443, 5223 and UDP port: 3478, 3479, 3658. or add Ps3 to DMZ
DK - Mulig Port Fejl.
Løsning - Prøv at åbne portene, TCP port: 80, 443, 5223 og UDP-port: 3.478, 3.479, 3.658. eller tilføj PS3 til DMZ.

81019002 - Error copying saves from location A to location B not open to connect to store but PS3 can connect to internet.
DK - Fejl ved kopiering af "Saves" fra sted A til sted B. Kan ikke oprette forbindelse til butik, men PS3 kan oprette forbindelse til internettet.

8001050B - Will not play demo hard drive games, when blue-ray disc is inserted - Cause unknown
DK - Vil ikke spille demo-harddisk spil, når blue-ray disc er indsat - Årsag ukendt.
Løsning - Prøv det igen, så tag blu-ray ud. Hvis det ikke virker så genstart maskinen.

8001050D - An error occured during the start operation; PS3 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - PS3 game inserted again.
DK - Der opstod en fejl i opstarten; PS3 spil byttet, ved brug af eject funktionen og derefter presses "Play" hurtigt - PS3 spil indsættes igen - Dårlig oversat, da jeg ik forstår sætningen

80028EA5 - Unknown?? User cannot connect to PS3 network. Sony told the user to send the machine in.
DK - Ukendt? Brugeren kan ikke oprette forbindelse til PS3 netværk.
Løsning - Sony råder brugeren at sende maskinen ind.

80028ea6 - Connection error , Possible Proxy error power cord. Then shut off your modem/router, for about 5 mintues, then turn the modem back up first and let it sync, then turn the router back on(if using one) and let it sycn. Reconnect your power cable and flip the back swtich up again. Then make a new network connnection.
DK - Forbindelses fejl, Mulige Proxy fejl i netledning.
Løsning - Sluk dit modem / router, i cirka 5 minutter, derefter tænder du først for modemet op igen og lader den sync, tænd routeren igen (hvis du bruger en) og lad den sync. Tilslut strømkablet og tænd kontakten bag på din PS3 igen. Derefter opretter du en ny netværksforbindelse.

80028F10 - Go to Display Settings then HDMI (or whatever your connection is) and choose Automatic,
DK - Gå til Skærmindstillinger, derefter HDMI (eller hvad nu din forbindelse er) og vælg Automatisk.

80028f17 - Ps2 disc Boot Error , An error occured during the start operation; Ps2 game swapped using the eject function and then play pressed quickly - Backup ps2 game inserted again
DK - Der opstod en fejl i opstarten; PS2 spil byttet, ved brug af eject funktionen og derefter presses "Play" hurtigt - PS2 spil indsættes igen - Dårlig oversat, da jeg ik forstår sætningen

80028F18 - Ps2 Disc Error, unsupported disc; eg. Utility discs, BB discs, IQ Remix game etc. ode).
DK - Ps2 Disc Fejl, der ikke understøtter disken; f.eks. Utility diske, BB-diske, IQ Remix spil osv.

80028F19 - PS2 Disc Error , fsck; the internal PS2 disk got corrupted and I guess that you can use HDD utility disc to fix it
DK - PS2 Disc Fejl, fsck; det interne PS2 disk er ødelagt.
Løsning - Jeg gætter på, at du kan bruge HDD Utility disk til at ordne det.

80028F1A - Ps2 Disc Error , invalbnnetcfg; network config error
DK - Ps2 Disc Fejl, invalbnnetcfg; net config fejl.

80029C68 - Corrupt data usually on external device
DK - Beskadiget data, der normalt er på ekstern enhed.

8002A10D - Unable to Add friend in XMB
DK - Kan ikke tilføje ven i XMB

8002A4A6 - Cannot load game to play online
DK - Kan ikke indlæse spil til at spille online.

8002A515 - Error Signing in
DK - Fejl ved Log ind.

8002A548 - Unable to remain logged in - either to game or server
DK - Kan ikke forblive logget ind - enten til spil eller server.

8002A705 - Unable to connect to server/host. Check router port configuration.
DK - Kan ikke forbinde til server/vært.
Løsning - Check router port konfiguration.

8002a71a - Possible NAT Error , Can log onto Game Server but can’t join game and can’t host game
DK - Muligt NAT fejl, kan logge ind på Spil-Server, men kan ikke deltage i spillet og kan ikke være vært for et spil.

8002b241 - DVI has no audio
DK - DVI har ingen lyd.

8002F994 - To many people downloading the update just sit back until the morning around 5am - 11am and you should be able to get it.
DK - For mange mennesker henter opdateringen.
Løsning - Bare læn dig tilbage, indtil om morgenen omkring kl. 5 til 11, og du bør være i stand til at få den. Eller bare vent lidt og prøv igen.

8002F997 - Trying to Update the Firmware, copying to a file and installing from a USB drive falied”.
DK - Forsøger at opdatere firmwaren. Kopiering til en fil og installere fra en USB-drev fejlede.

8003051E - Game will not Save
DK - Spillet vil ikke gemme.

8013013D - “A connection error has occurred” - May be to do with the SSID of the Router or signal strength if the conneciton drops Putting the PS3 into DMZ may help - otherwise check WPA key Ps3 can’t handle WPA2 only WPA or none
DK - "En forbindelsesfejl er opstået" - kan have at gøre med SSID router eller signalstyrken, hvis fobindelsen fejler.
Løsning - At sætte PS3 i DMZ kan måske hjælpe - ellers check WPA-nøgle. PS3 kan ikke håndtere WPA2 kun WPA eller ingen.

8013013E - WEP Key error, change WEP key to all numbers (on router homepage) and try agian, or which to WPA. - Otherwise disable security
DK - WEP Key fejl
Løsning - Ændre WEP-nøgle til alle numre (på routerens hjemmeside) og prøv igen, eller skift til WPA. - Ellers deaktiver sikkerhed.

8013030F - Check Router Page, SSID Broadcasting possibly off.
DK - SSID Broadcasting muligvis slukket
Løsning - Check router (hjemmeside).

8013030F - Access Point not detected
DK - Adgangspunkt ikke fundet.

80410A0B - Internal PSP error, hardware fault. Send back to be replaced/fixed.
DK - Intern PSP fejl, hardware fejl.
Løsning - Send den ind til reperation, den skal evt. erstattes.

807101FF - An error occurred during communication with the server. This is a DNS error.
DK - Der opstod en fejl under kommunikation med serveren. Dette er en DNS-fejl.

8071053D - Hard boot the PS3, turn off the PS3 to stand-by, flip off the back swtich and remove the
DK/Løsning - Hard boot din PS3. sluk for din PS3 til stand-by, kontakten bag på din PS3 slukkes og tag strømkablet ud. Så slukker du dit modem / router, i cirka 5 minutter, derefter tænder du først for modemet op igen og lader den sync, tænd routeren igen (hvis du bruger en) og lad den sync. Tilslut strømkablet og tænd kontakten bag på din PS3 igen. Derefter opretter du en ny netværksforbindelse.

80710B23 - PS3 Network is Down or PS3 Network is too busy to respond
DK - PS3-netværket er nede eller PS3-netværket har for travlt til at reagere.
Løsning - Check PSN tilgængelighed.

80710D23 - Turn the PS3 off for a bit (30 minutes give or take) with the power toggle (not standby mode)
DK/Løsning - Sluk din PS3 i noget tid (ca. 30 minutter) med power toggle (ikke standbytilstand)

80029513 - Copyright Violation when attempting to install game
DK - Overtrædelse af ophavsretten, når du forsøger at installere spil.

Tilføjet d. 07/03/10 22.25
8001080 - Kan ikke indlæse spil.
Løsning - Tjek om datoen er korrekt på din PS3. Nogle spil kan ikke starte op hvis Datoen er forkert.
Senest rettet af Rico man 28 mar 2011 21:00, rettet i alt 20 gange.
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf cph_game_master » fre 05 mar 2010 20:30

Smukt arbejde Rico-drengen :) Thumbs up :D
Billede
cph_game_master
Niveau 5
 
Indlæg: 803
By: Kastrup


Indlægaf Rico » fre 05 mar 2010 20:33

cph_game_master skrev:Smukt arbejde Rico-drengen :) Thumbs up :D


Takker :)
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf SnoobyFly » lør 06 mar 2010 00:38

Fed liste, den er helt klart værd at nævne i søndagens udgave af "Ugen der gik" :)
SnoobyFly
Niveau 4
 
Indlæg: 782


Indlægaf Dummiz » lør 06 mar 2010 00:43

Rigtig fed ide :) har lige gjort den til sticky :)
Billede
Dummiz
Moderator
 
Indlæg: 6376
By: 8981 Spentrup


Indlægaf Rico » lør 06 mar 2010 01:17

SnoobyFly skrev:Fed liste, den er helt klart værd at nævne i søndagens udgave af "Ugen der gik" :)

Tak :D .. Hehe, synes du? :b

Dummiz skrev:Rigtig fed ide :) har lige gjort den til sticky :)

Tak :) ..
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf Rechain » søn 07 mar 2010 22:32

Kanon :D godt arbejde...den ka blive brugbar hvis der opstår PS3 probs!

/Rechain
Billede
Rechain
Niveau 5
 
Indlæg: 962


Indlægaf Erroneus » søn 07 mar 2010 23:15

Tilføjelse:

8001080 - Fejlen kommer ved indlæsning af nogle spil. Tjek datoen som er sat i PS3'en, hvis den står helt galt, så kan nogle spil ikke starte op.
PS5 - PS4 Pro - PS VR v2 - Vita 3G - PS3 Slim - Switch - Wii - Ryzen PC
Billede
Erroneus
Skribent
 
Indlæg: 10957
By: Nyborg


Indlægaf Rico » søn 07 mar 2010 23:18

Erroneus skrev:Tilføjelse:

8001080 - Fejlen kommer ved indlæsning af nogle spil. Tjek datoen som er sat i PS3'en, hvis den står helt galt, så kan nogle spil ikke starte op.

Kan lige tilføje den :)

Men var det ikke den fejl der skete verdenen over? :) Den med Skudåret?
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf SnoobyFly » fre 12 mar 2010 13:30

Rico skrev:
Erroneus skrev:Tilføjelse:

8001080 - Fejlen kommer ved indlæsning af nogle spil. Tjek datoen som er sat i PS3'en, hvis den står helt galt, så kan nogle spil ikke starte op.

Kan lige tilføje den :)

Men var det ikke den fejl der skete verdenen over? :) Den med Skudåret?


Nej, det var denne: 8001050F ;)
SnoobyFly
Niveau 4
 
Indlæg: 782


Indlægaf Rico » fre 12 mar 2010 13:43

SnoobyFly skrev:
Rico skrev:
Erroneus skrev:Tilføjelse:

8001080 - Fejlen kommer ved indlæsning af nogle spil. Tjek datoen som er sat i PS3'en, hvis den står helt galt, så kan nogle spil ikke starte op.

Kan lige tilføje den :)

Men var det ikke den fejl der skete verdenen over? :) Den med Skudåret?


Nej, det var denne: 8001050F ;)

Okay :) .. Er det nødvendigt at tilføje den til listen? Den fejl vil da aldrig opstå igen :b
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf SnoobyFly » fre 12 mar 2010 13:44

Forhåbentligt ikk nej, men det er jo op til dig ;)
SnoobyFly
Niveau 4
 
Indlæg: 782


Indlægaf Krisp » fre 12 mar 2010 14:59

Kanon idé, godt arbejde. :)
Krisp
Niveau 6
 
Indlæg: 1763


Indlægaf Rico » fre 12 mar 2010 16:19

Krisp skrev:Kanon idé, godt arbejde. :)

Tak :b ..
Billede
Spil: Uncharted 2, MX vs ATV Reflex, InFamous, Borderlands, Burnout Paradise, Ferrari Challenge, Pure, FIFA 10, Red Dead Redemption LE, FIFA 11, Just Cause 2, Gran turismo 5 CE, Medal of Honor Tier 1, MX vs ATV Alive, Dirt 3
Rico
Niveau 4
 
Indlæg: 664


Indlægaf Rechain » lør 13 mar 2010 12:51

Rico skrev:
SnoobyFly skrev:
Rico skrev:
Erroneus skrev:Tilføjelse:

8001080 - Fejlen kommer ved indlæsning af nogle spil. Tjek datoen som er sat i PS3'en, hvis den står helt galt, så kan nogle spil ikke starte op.

Kan lige tilføje den :)

Men var det ikke den fejl der skete verdenen over? :) Den med Skudåret?

Nej, det var denne: 8001050F ;)

Okay :) .. Er det nødvendigt at tilføje den til listen? Den fejl vil da aldrig opstå igen :b

Den kan jo bare blive skrevet som en historisk fejl :P haha...

/Rechain
Billede
Rechain
Niveau 5
 
Indlæg: 962


Næste

Tilbage til Generelt

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 8 gæster